İnsan: sanat yapan canlı

İnsanın yaşam kalımsal çabası sanatla birleşince onu diğer canlılardan ayıran katman belirginleşir. Cezeri döneminde mekanik, dünyaya sanatla tutunan insanın mekaniğe bu sanatı yansıtabildiği en verimli dönemdi. Cezeri kültürün, sanatın, mizahın ve hatta tiyatronun bakış açısını aletlerin vizyonuna yerleştirdi.

Bu yüzden mekanik gündelik bir ihtiyacın parçası olmakla sınırlı kalmayıp daha prestijli bir üst katmanın aracı haline de geldi. Bu da mekanikte çok yönlü düşünmenin ve soyut şemaları somutlaştırabilmek için çok fazla çözümün üretilmesine neden oldu. Modern mekaniğin endüstriye yol açan sıçraması için gereken bir çok teknik unsur bu dönemde birikti.